Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Fonaments d'anàlisi política (3104G02015/2016)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2016
 • Descripció : Escoles i enfocaments de la ciència política des dels anys 50 del segle XX fins avui. Els temes centrals seran l'objecte d'estudi, els mètodes, els enfocs i els interessos de les diverses escoles politològiques.
 • Crèdits ECTS : 6

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : SALVADOR MARTI PUIGJUAN TRIAS BADRUNA

Idioma de les classes : Català (50%), Castellà (25%), Anglès (25%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques altres1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. 1. Comprendre les principals teories i enfocaments de les Ciències Polítiques i de l'Administració.
 2. CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 3. 2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics.
 4. CG2. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies també creatives per a la seva solució
 5. CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 6. CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 7. 5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials.
 8. CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 9. 6. Conèixer el funcionament dels processos electorals.
 10. CG6. Aprendre de manera autònoma
 11. 7. Comprendre les teories polítiques contemporànies.
 12. CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 13. CG8. Treballar en equip
 14. CE1. Reconèixer i analitzar les principals teories i enfocaments de les Ciències Polítiques i de l'Administració
 15. CE1. Comprendre les principals teories i enfocaments de les Ciències Polítiques i de l'Administració
 16. CE2. Reconèixer i analitzar les teories polítiques contemporànies
 17. CE5. Identificar i tenir capacitat d'aplicar els fonaments de la política comparada
 18. CE7. Comprendre les teories polítiques contemporànies
 19. 21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social.
 20. 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 21. 25. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies també creatives per a la seva solució.
 22. 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 23. CE21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. La Ciència Política: Orígens i desenvolupament.

  2. Les escoles tradicionals. L'institucionalisme.

  3. Els enfocs sistèmics: Easton i la seva escola.

  4. La corrent culturalista: Almond i Verba i la seva escola.

  5. Les teories de l'Elecció Racional: Olson i el desenvolupament posterior.

  6. Els estudis estratègics: Neomaquiavèlics i estudis de canvi de règim.

  7. La política contenciosa. La interelació entre les institucions i el carer.

  8. La Ciència Política avui: Entre la complexitat metodològica i la rellevància.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació41216
Classes expositives301545
Classes participatives5712
Lectura / comentari de textos42529
Prova d'avaluació44044
Visionat/audició de documents314
Total 50100150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Auyero, Javier. (2013). Pacientes del Estado.. Buenos Aires. Eudeba.. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Castells, Manuel (2009 ). Comunicación y poder . Madrid: Alianza. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Putnam, Robert (2011). Para que la democracia funcione. Las tradiciones cívicas en la Italia moderna.. Madrid: CIS.
 • VARIS (2011). Diez textos básicos de Ciencia Política.. Barcelona: Ariel. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Vallès, Josep M. & Martí i Puig, Salvador (2015). Ciencia Polítca. Un manual. (9ª). Barcelona: Ariel. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Cerca d'informacióSe evaluará la pertinencia y calidad de la información hallada15
Classes participatives, debatSe evaluará la participación y la calidad argumentativa10
Lectura / comentari de textosSe evaluará la comprensión de las lecturas y la corrección y originalidad de los comentarios15
ExàmensSe evaluará la comprensión y exposición de las materias sujetas a examen60

 

Qualificació

La qualificació total de l'assignatura serà la suma de la nota de l'examen (50%) amb les dels assajos que es demanaran al llarg del curs (40%).
Serà necessari aprovar l'examen per superar l'assignatura.
Si en un treball lliurat i ha PLAGI es suspendrà directament l'estudiant, sense dret a fer recuperació durant la convocatòria en curs.
Un 10% de la qualificació estarà relacionada amb la participació activa a classe.

Criteris específics de la nota «No Presentat» :

Es considerarà no presentat el alumne que no hagi fet els assajos que es demanin durant el curs.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observacions
No hi ha cap manual per seguir l'assignatura. Els materials de referència seran les lectures, els comentaris i els debat sobre les mateixes a classe.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top