Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Introducció a la ciència política (3104G00074/2017)


Atenció: contingut provisional
Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2017
 • Descripció : La política i els seus elements fonamentals. Estructures i actors de la política.
 • Crèdits ECTS : 6

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup C5

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : ARIEL DAVID SRIBMAN MITTELMAN

Idioma de les classes :

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria5
Pràctiques d'aula5
Pràctiques d'aula8
Pràctiques integrades teoria5
Grup D1

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : CARLOS FERREIRA TORRESMACIÀ SERRA I SERRA

Idioma de les classes :

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques d'aula6
Pràctiques integrades teoria1
Grup D2

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : JUAN TRIAS BADRUNA

Idioma de les classes :

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria2
Pràctiques d'aula2
Pràctiques d'aula7
Pràctiques integrades teoria2
Grup D3

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : RICARD VILAREGUT SAEZ

Idioma de les classes :

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria3
Pràctiques d'aula3
Pràctiques integrades teoria3
Grup D4

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : MARCO APARICIO WILHELMIJOSEP MARIA TORRENT I SANTAMARIA

Idioma de les classes :

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria4
Pràctiques d'aula4
Pràctiques integrades teoria4

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. 1. Comprendre les principals teories i enfocaments de les Ciències Polítiques i de l'Administració.
 2. 2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics.
 3. 3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques.
 4. CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 5. 5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials.
 6. CG5. Conèixer i utilitzar una llengua estrangera
 7. 6. Conèixer el funcionament dels processos electorals.
 8. 7. Conèixer una llengua estrangera.
 9. 7. Comprendre les teories polítiques contemporànies.
 10. 8. Aprendre de manera autònoma.
 11. 9. Treballar en equip
 12. CT9. Comunicar-se oralment i per escrit
 13. 10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic.
 14. CT10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions.
 15. CE1. Comprendre les principals teories i enfocaments de les Ciències Polítiques i de l'Administració
 16. 12. Adquirir valors i principis ètics.
 17. CE2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 18. CE4. Argumentar conceptes i fonaments psicològics, polítics i sociològics de la criminologia.
 19. CE5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials
 20. 16. Analitzar situacions jurídiques complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució, mitjançant l'aplicació de les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals.
 21. CE6. Conèixer el funcionament dels processos electorals
 22. CE7. Comprendre les teories polítiques contemporànies
 23. 18. Entendre el Dret com a producte històric i comprendre, en la seva gènesi i conjunt, les principals institucions jurídiques, públiques i privades.
 24. 21. Conèixer la política des del punt de vista acadèmic.
 25. CE13. Argumentar els aspectes (teòrics, empírics i ètico-polítics) de la criminologia en les anàlisis i propostes que es realitzin.
 26. 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 27. 28. Conèixer i utilitzar una llengua estrangera.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Els fonaments de la política.

  2. Les bases subjectives de la política: La cultura política, la socialització i els símbols.

  3. Els actors polítics. Actors individuals i els col·lectius (partits, grups d'interès i moviments).

  4. L'estructura política: L'aparició de l'Estat i les seves formes.

  5. Tipus d'Estats: Democràcies, dictadures i sistemes híbrids.

  6. La política en una “democràcia”: La Constitució, l'organització funcional i territorial del poder. Formes d'Estat.

  7. Els "productes" de la política: Els béns i les polítiques públiques.

  8. La globalització i el seu impacte.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives282856
Prova d'avaluació25052
Resolució d'exercicis 141428
Total 4492136

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Vallès, Josep M & Martí i Puig, Salvador. (2015). Ciencia Política. Un manual.. Barcelona: Ariel. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treballs pràctiquesEs valorarà la capacitat d'anàlisi i treball en grup40
Realització d'un examenS'avaluarà especialment la capacitat d'argumentar per escrit i la correcció tècnica de les respostes.60

 

Qualificació

L’avaluació prendrà en consideració:

1. Un examen teòric. Es realizarà a final de curs i la seva nota aportarà el 60% de la nota final. Aquest examen és de caràcter recuperable. La recuperació s'efectuarà en la data oficial establerta per la Facultat.

2. Pràctiques. Aquestes seran de diversa naturalesa. Podran ser comentaris de text i/o treballs en equip i/o dinàmiques. Les pràctiques tindran un caràcter no recuperable.

Per a aprovar l'assignatura és imprescindible obtenir com a mínim un 5 (sobre 10) a l'examen teòric.

Criteris específics de la nota «No Presentat» :

L'estudiant que - a final de curs - no tingui cap activitat avaluada es considerarà no presentat (i per tant, no tindrà dret a recuperar l'examen).

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observacions
Per a fer un bon seguiment de l'assignatura, és aconsellable tenir un exemplar del manual.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top