Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Nous moviments socials i polítiques alternatives (3104G00043/2017)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2017
 • Descripció : La política contenciosa i la política del moviment. Els moviments socials des dels anys 60 fins al 15M i les revoltes del món àrab. Moviment i globalització. Polítiques de la identitat (gènere, classe, etc.). Formes no convencionals de participació política
 • Crèdits ECTS : 3

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : SALVADOR MARTI PUIG

Idioma de les classes : Català (50%), Castellà (25%), Anglès (25%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. 1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenació jurídica.
 2. CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 3. 2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 4. 3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenació jurídica.
 5. 4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenació jurídica.
 6. CT4. Analitzar les característiques socioculturals d'àmbit disciplinar i personal per aplicar-les de manera constructiva.
 7. CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 8. 5. Redactar correctament textos jurídics.
 9. 5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials.
 10. CT5. Explicar i relacionar els propis coneixements amb el marc epistemològic i històric.
 11. 6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenació jurídica.
 12. CG6. Aprendre de manera autònoma
 13. 7. Conèixer una llengua estrangera.
 14. CG7. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 15. 8. Aprendre de manera autònoma.
 16. 8. Comprendre la dimensió històrica dels processos polítics i socials.
 17. CG8. Treballar en equip
 18. 9. Treballar en equip
 19. CT9. Comunicar-se oralment i per escrit
 20. 10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic.
 21. 11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes.
 22. 13. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials.
 23. CE4. Argumentar conceptes i fonaments psicològics, polítics i sociològics de la criminologia.
 24. CE5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials
 25. CE8. Comprendre la dimensió històrica dels processos polítics i socials
 26. 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 27. CE13. Argumentar els aspectes (teòrics, empírics i ètico-polítics) de la criminologia en les anàlisis i propostes que es realitzin.
 28. 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 29. 29. Aprendre de manera autònoma.
 30. 30. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi.
 31. 31. Treballar en equip.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. 1. Introducció: Què és la "política contenciosa"? Què és un moviment (i què no)?

  2. 2. Teories macro: estructures d'oportunitat política, onades de mobilització, etc. Règims polítics i dissenys institucionals. Protest Event Analysis.

  3. 3. Teories de nivell intermig: estructures de mobilització, mobilització de recursos, etc. Teories de l'acció col·lectiva

  4. 4. Teories micro: frame analysis. L'aportació dels estudis culturals. Les polítiques de la identitat.

  5. 5. Democràcia i participació: formes convencionals i no convencionals de l'acció col·lectiva. Els límits de la política institucionalitzada.

  6. 6. El moviment i les polítiques públiques
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives502575
Total 502575

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Della Porta, Donatella y Diani, Mario. (2011). Los Movimientos Sociales. . Madrid.: CIS. . Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Dough McAdam, John McCarthy y Mayer N. Zald (1999). Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Madrid: Istmo. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Ibarra, Pedro. (2005). Manual de sociedad civil y movimientos sociales. . Madrid.: Síntesis. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Martí Puig, Salvador & Silva, Eduardo. (2014). Movilización ciudadana transnacional. Revista Afers Internacionals nº105. Barcelona.: CIDOB.. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • McAdam, D.; Tilly, Ch. y Tarrow, S. (2002). La política de la contienda. . Barcelona.: Editorial Hacer..
 • Sydney Tarrow (1998). El poder en movimiento (2). Madrid: Alianza Editorial. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Charles Tilly (2010). Los movimientos sociales 1768-2008. Desde sus orígenes a facebook. Barcelona: Crítica. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
DocènciaTreballs de curs
Examen
100

 

Qualificació

L’avaluació sortirà arran de cinc assajos/resums de lectures relacionades amb el curs i les sessions de classe (50%); de l'elaboració d'un treball de curs (40%) sobre una mobilització o un moviment social d'un àmbit proper a l'estudiant; i de la participació activa a classe (10%). Si es troba un plagi en els assajos o en el treball es suspendrà la convocatòria.

Criteris específics de la nota «No Presentat» :

L'estudiant que a final de curs no tingui cap assaig lliurat es considerarà no presentat.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top