Fundació Girona, Universitat i Futur

Presentació

Contacte

Fundació Girona, Universitat i Futur.

Edifici Les Àligues.

Pça Sant Domènech, 3

17071 GIRONA

 

Persona de Contacte:

Carme Rodriguez

Tel. 972 41 80 49

dir.fundaciounifutur@udg.edu

Girona, Universitat i futur

D'acord amb els seus Estatuts la Fundació Girona: Universitat i Futur (FGUiF) té com a finalitats:

  • Promoure les relacions de la UdG amb Institucions Públiques i Privades de les Comarques Gironines.
  • Fomentar la creació de nous estudis i programes d'investigació i recerca.
  • Col·laborar en l'establiment i la gestió de centres d'investigació, i contribuir en la difusió dels estudis i investigacions realitzades.
  • Subvencionar congressos, seminaris i jornades realitzades a la UdG i organitzades per la UdG.
  • Promoure les publicacions de la UdG.
  • Instituir i dotar beques, ajuts i subvencions per a la realització d'estudis i tasques universitàries.
  • Contribuir al Finançament de les Càtedres i Observatoris de la Universitat de Girona.