Mobilitat i intercanvi

Faq's

Contacte

Oficina de Relacions Exteriors
Mòdul 20
Campus Montilivi Mapa
17003 Girona


Outgoing

Isabel Costa
Tel. 972 418 340

Anna Enrich
Tel. 972 418 705

outgoing.ore@udg.edu

 

Incoming
Raquel Solà
Tel. 972 418 028

incoming.ore@udg.edu

 

Erasmus+ Traineeships

Isabel Costa
Tel. 972 418 340

placements.ore@udg.edu

 

Erasmus+ STA, STT

Manoli Guadalupe
Tel. 972 418 028

manuela.guadalupe@udg.edu

 

Horari d'atenció al públic:

Dill - Div: 9:30-14:00

Dts: 15:30-16:45

(tardes només amb cita prèvia)

Juliol i Agost només matins

TANCAT DEL 6 AL 26 D'AGOST

 

Faq's

Com signar un acord bilateral Erasmus?Com signar un conveni marc?Hi ha dates determinades per proposar convenis o acords bilaterals d’intercanvi i/o mobilitat?Durant quant de temps puc anar-me'n d'Erasmus pràctiques?Puc ampliar el període de pràctiques?Com em comptabilitzaran la durada de les pràctiques?Quines gestions he de fer a la tornada de l'estada? Què passa amb les qualificacions obtingudes?He de tornar diners si renuncio a les pràctiques Erasmus?Quin nivell de llengua he de tenir per sol·licitar una plaça Erasmus Estudis (SMS)?Puc demanar més d'una plaça Erasmus Estudis (SMS)? I places d'un altre centre?Quan es fa efectiu l'import d'un ajut Erasmus?Quan sabré si he obtingut la plaça?Com entro en contacte amb la Universitat de destí?Quan he de marxar?On puc dirigir-me per poder participar en el programa Erasmus?Quins requisits he de complir per poder sol·licitar les pràctiques en una empresa?Si no tinc la nacionalitat del país on estic estudiant, puc participar en el programa?Quantes vegades puc fer pràctiques Erasmus?Puc interrompre el període de mobilitat?Si ja he obtingut una beca Leonardo, puc obtenir una beca Erasmus pràctiques?Puc demanar la beca Erasmus pràctiques si canvio d'àmbit professional o realitzo una segona carrera? És com si el comptador es posés novament a zero?He de presentar l'expedient amb les activitats realitzades, encara que no em reconeguin les meves pràctiques amb notes?Puc obtenir una beca Erasmus per a estudis i una beca Erasmus per a pràctiques el mateix curs acadèmic?Què és el "Training Agreement" o "Acuerdo de formación"?He de fer una prova d'idioma?Quin tipus d'empresa d'acollida puc triar?Quines institucions no són elegibles com a empreses d'acollida?Puc fer pràctiques en més d'una empresa?He de buscar l'empresa pel meu compte?Em facilitarà l'allotjament l'empresa en el país d'acollida?Cal pagar alguna cosa a l'empresa d'acollida?Pot pagar-me alguna cosa l'empresa?En quins països puc realitzar la mobilitat?Puc canviar d'empresa un cop iniciades les meves pràctiques?Puc canviar d'empresa un cop iniciades les meves pràctiques?Em reconeixeran les pràctiques a la tornada?A quant puja la quantia de la "beca" Erasmus?Un cop seleccionat per participar en el programa Erasmus, com rebo la quantia de l'ajuda?Puc sol·licitar alguna ajuda de cursos de preparació lingüística?Puc fer EILC encara que després decideixi no fer les pràctiques?Quina assegurança he de tenir per poder fer pràctiques?Quins documents he de signar?Quins documents he de complimentar?Hi ha ajuts específics per a estudiants amb discapacitat?Com signar un acord bilateral Erasmus?Com signar un conveni marc?Hi ha dates determinades per proposar convenis o acords bilaterals d’intercanvi i/o mobilitat?Durant quant de temps puc anar-me'n d'Erasmus pràctiques?Puc ampliar el període de pràctiques?Com em comptabilitzaran la durada de les pràctiques?Quines gestions he de fer a la tornada de l'estada? Què passa amb les qualificacions obtingudes?He de tornar diners si renuncio a les pràctiques Erasmus?Quin nivell de llengua he de tenir per sol·licitar una plaça Erasmus Estudis (SMS)?Puc demanar més d'una plaça Erasmus Estudis (SMS)? I places d'un altre centre?Quan es fa efectiu l'import d'un ajut Erasmus?Quan sabré si he obtingut la plaça?Com entro en contacte amb la Universitat de destí?Quan he de marxar?On puc dirigir-me per poder participar en el programa Erasmus?Quins requisits he de complir per poder sol·licitar les pràctiques en una empresa?Si no tinc la nacionalitat del país on estic estudiant, puc participar en el programa?Quantes vegades puc fer pràctiques Erasmus?Puc interrompre el període de mobilitat?Si ja he obtingut una beca Leonardo, puc obtenir una beca Erasmus pràctiques?Puc demanar la beca Erasmus pràctiques si canvio d'àmbit professional o realitzo una segona carrera? És com si el comptador es posés novament a zero?He de presentar l'expedient amb les activitats realitzades, encara que no em reconeguin les meves pràctiques amb notes?Puc obtenir una beca Erasmus per a estudis i una beca Erasmus per a pràctiques el mateix curs acadèmic?Què és el "Training Agreement" o "Acuerdo de formación"?He de fer una prova d'idioma?Quin tipus d'empresa d'acollida puc triar?Quines institucions no són elegibles com a empreses d'acollida?Puc fer pràctiques en més d'una empresa?He de buscar l'empresa pel meu compte?Em facilitarà l'allotjament l'empresa en el país d'acollida?Cal pagar alguna cosa a l'empresa d'acollida?Pot pagar-me alguna cosa l'empresa?En quins països puc realitzar la mobilitat?Puc canviar d'empresa un cop iniciades les meves pràctiques?Puc canviar d'empresa un cop iniciades les meves pràctiques?Em reconeixeran les pràctiques a la tornada?A quant puja la quantia de la "beca" Erasmus?Un cop seleccionat per participar en el programa Erasmus, com rebo la quantia de l'ajuda?Puc sol·licitar alguna ajuda de cursos de preparació lingüística?Puc fer EILC encara que després decideixi no fer les pràctiques?Quina assegurança he de tenir per poder fer pràctiques?Quins documents he de signar?Quins documents he de complimentar?Hi ha ajuts específics per a estudiants amb discapacitat?Com signar un acord bilateral Erasmus?Com signar un conveni marc?Hi ha dates determinades per proposar convenis o acords bilaterals d’intercanvi i/o mobilitat?Durant quant de temps puc anar-me'n d'Erasmus pràctiques?Puc ampliar el període de pràctiques?Com em comptabilitzaran la durada de les pràctiques?Quines gestions he de fer a la tornada de l'estada? Què passa amb les qualificacions obtingudes?He de tornar diners si renuncio a les pràctiques Erasmus?Quin nivell de llengua he de tenir per sol·licitar una plaça Erasmus Estudis (SMS)?Puc demanar més d'una plaça Erasmus Estudis (SMS)? I places d'un altre centre?Quan es fa efectiu l'import d'un ajut Erasmus?Quan sabré si he obtingut la plaça?Com entro en contacte amb la Universitat de destí?Quan he de marxar?On puc dirigir-me per poder participar en el programa Erasmus?Quins requisits he de complir per poder sol·licitar les pràctiques en una empresa?Si no tinc la nacionalitat del país on estic estudiant, puc participar en el programa?Quantes vegades puc fer pràctiques Erasmus?Puc interrompre el període de mobilitat?Si ja he obtingut una beca Leonardo, puc obtenir una beca Erasmus pràctiques?Puc demanar la beca Erasmus pràctiques si canvio d'àmbit professional o realitzo una segona carrera? És com si el comptador es posés novament a zero?He de presentar l'expedient amb les activitats realitzades, encara que no em reconeguin les meves pràctiques amb notes?Puc obtenir una beca Erasmus per a estudis i una beca Erasmus per a pràctiques el mateix curs acadèmic?Què és el "Training Agreement" o "Acuerdo de formación"?He de fer una prova d'idioma?Quin tipus d'empresa d'acollida puc triar?Quines institucions no són elegibles com a empreses d'acollida?Puc fer pràctiques en més d'una empresa?He de buscar l'empresa pel meu compte?Em facilitarà l'allotjament l'empresa en el país d'acollida?Cal pagar alguna cosa a l'empresa d'acollida?Pot pagar-me alguna cosa l'empresa?En quins països puc realitzar la mobilitat?Puc canviar d'empresa un cop iniciades les meves pràctiques?Puc canviar d'empresa un cop iniciades les meves pràctiques?Em reconeixeran les pràctiques a la tornada?A quant puja la quantia de la "beca" Erasmus?Un cop seleccionat per participar en el programa Erasmus, com rebo la quantia de l'ajuda?Puc sol·licitar alguna ajuda de cursos de preparació lingüística?Puc fer EILC encara que després decideixi no fer les pràctiques?Quina assegurança he de tenir per poder fer pràctiques?Quins documents he de signar?Quins documents he de complimentar?Hi ha ajuts específics per a estudiants amb discapacitat?

Fes una pregunta

Si has consultat les FAQ's i a l'apartat corresponent no has trobat resposta a la teva pregunta, pots exposar-nos els dubtes que tinguis mitjançant un correu electrònic.

 

Depenent de la categoria sobre la qual voleu formular la consulta, caldrà que us adreceu a:

 

Mobilitat de sortida (programes de mobilitat, beques i ajuts, informacions pràctiques) outgoing.ore@udg.edu
Incoming mobility (mobility programs, grants, practical informations) incoming.ore@udg.edu
Mobilidad de entrada (programas de mobilidad, becas y ayudas, informaciones prácticas) incoming.ore@udg.edu
Erasmus Placements placements.ore@udg.edu

 

 

Convenis d'intercanvi convenis.ore@udg.edu
Xarxes internacionals convenis.ore@udg.edu
Projectes internacionals projectes.ore@udg.edu
Programes (Tempus, Alfa, PCI...) projectes.ore@udg.edu