Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Empresarials 99/00

Contacte

Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials

Carrer de la Universitat de Girona, 10  mapa de situacio
17003 Girona
Tel. 34 972 418 040
Fax. 34 972 418 032
deg.economiques@udg.edu

 


 

Col·legi d'Economiestes

Empresarials 1999/2000

DIPLOMAT EN CIÈNCIES EMPRESARIALS. Pla d'Estudis de 1999    

Programes d'assignatures curs 1999-2000

·         Primer curs

·         Segon curs

·         Tercer curs

·         Optatives

Primer curs

Codi                Títol assignatura

3107EM0001     INFORMÀTICA APLICADA A LA GESTIÓ DE L'EMPRESA

3107EM0002     COMPTABILITAT FINANCERA I

3107EM0003     INTRODUCCIÓ AL DRET I DRET MERCANTIL

3107EM0004     ECONOMIA POLÍTICA (INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA)

3107EM0005     MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS

3107EM0013     HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL

Segon curs

Codi                Títol assignatura

3107EM0006    ESTADÍSTICA EMPRESARIAL                                                                              

3107EM0007    DRET LABORAL                                                                                                   

3107EM0008    ECONOMIA ESPANYOLA I MUNDIAL                                                                    

3107EM0009    DIRECCIÓ COMERCIAL                                                                                        

3107EM0010    DIRECCIÓ FINANCERA                                                                                        

3107EM0014    EMPRESA I FISCALITAT                                                                                      

3107EM0015    COMPTABILITAT FINANCERA II i ANÀLISI D'ESTATS COMPTABLES                        

Tercer curs

Codi                Títol assignatura

3107EM0011    COMPTABILITAT DE COSTOS

3107EM0012    ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

3107EM0016    SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA

                      

 

Optatives

Codi                Títol assignatura

3107EM0017    AUDITORIA

3107EM0018    ANÀLISI COMPTABLE SECTORIAL

3107EM0023    PLANIFICACIÓ FINANCERA

3107EM0025    BANCA I ASSEGURANCES

3107EM0028    POLÍTICA DE COMUNICACIÓ COMERCIAL

3107EM0029    TÈCNIQUES DE COMERÇ EXTERIOR

3107EM0030    MÈTODES MATEMÀTICS APLICATS A L'ECONOMIA

3107EM0031    TÈCNIQUES DE FINANÇAMENT

3107EM0034    APLICACIONS EMPRESARIALS D'EINES ESTADÍSTIQUES

3107EM0035    POLÍTICA ECONÒMICA

3107EM0039    GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS

3107EM0041    SOCIOLOGIA DEL MERCAT DE TREBALL

3107EM0042    SOCIOLOGIA DEL CONSUM

3107EM0043   DRET DE SOCIETATS

3107EM0044    DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL

3107EM0045    MERCATS I COMPETÈNCIA

3107EM0047    MICROECONOMIA

3107EM0048    MACROECONOMIA

3107EM0049    HISTÒRIA DE L'EMPRESA