Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Empresarials 00/01

Contacte

Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials

Carrer de la Universitat de Girona, 10  mapa de situacio
17003 Girona
Tel. 34 972 418 040
Fax. 34 972 418 032
deg.economiques@udg.edu

 


 

Col·legi d'Economiestes

Empresarials 2000/2001

DIPLOMAT EN CIÈNCIES EMPRESARIALS. Pla d'Estudis de 1999    

Programes d'assignatures curs 2000-2001

·         Primer curs

·         Segon curs

·         Tercer curs

·         Optatives

Primer curs

Codi                Títol assignatura

3107EM0001     INFORMÀTICA APLICADA A LA GESTIÓ DE L'EMPRESA

3107EM0002     COMPTABILITAT FINANCERA I

3107EM0003     INTRODUCCIÓ AL DRET I DRET MERCANTIL

3107EM0004     ECONOMIA POLÍTICA (INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA)

3107EM0005     MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS

3107EM0013     HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL

Segon curs

Codi                Títol assignatura

3107EM0006    ESTADÍSTICA EMPRESARIAL                                                                              

3107EM0007    DRET LABORAL                                                                                                   

3107EM0008    ECONOMIA ESPANYOLA I MUNDIAL                                                                    

3107EM0009    DIRECCIÓ COMERCIAL                                                                                        

3107EM0010    DIRECCIÓ FINANCERA                                                                                        

3107EM0014    EMPRESA I FISCALITAT                                                                                      

3107EM0015    COMPTABILITAT FINANCERA II i ANÀLISI D'ESTATS COMPTABLES                        

Tercer curs

Codi                Títol assignatura

3107EM0011    COMPTABILITAT DE COSTOS

3107EM0012    ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

3107EM0016    SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA

                      

 

Optatives

Codi                Títol assignatura

3107EM0017    AUDITORIA

3107EM0019    CONSOLIDACIÓ COMPTABLE

3107EM0020    COMPTABILITAT DE LES OPERACIONS FINANCERES

3107EM0022    MERCATS FINANCERS

3107EM0026    INVESTIGACIÓ COMERCIAL

3107EM0027    DISTRIBUCIÓ COMERCIAL

3107EM0029    TÈCNIQUES DE COMERÇ EXTERIOR

3107EM0030    MÈTODES MATEMÀTICS APLICATS A L'ECONOMIA

3107EM0031    TÈCNIQUES DE FINANÇAMENT

3107EM0034    APLICACIONS EMPRESARIALS D'EINES ESTADÍSTIQUES

3107EM0036    ECONOMIA DE CATALUNYA

3107EM0039    GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS

3107EM0040    SOCIOLOGIA DE LES RELACIONS LABORALS

3107EM0041    SOCIOLOGIA DEL MERCAT DE TREBALL

3107EM0043    DRET DE SOCIETATS

3107EM0044    DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL

3107EM0046    DECISIONS ESTRATÈGIQUES

3107EM0047    MICROECONOMIA

3107EM0049    HISTÒRIA DE L'EMPRESA

3107EM0048    MACROECONOMIA

3107EM0050    HISTÒRIA ECONÒMICA D'ESPANYA

3107EM0053    FISCALITAT DE LES OPERACIONS EMPRESARIALS