Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

ADE 99/00

Contacte

Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials

Carrer de la Universitat de Girona, 10  mapa de situacio
17003 Girona
Tel. 34 972 418 040
Fax. 34 972 418 032
deg.economiques@udg.edu

 


 

Col·legi d'Economiestes

Administració i Direcció d'Empreses 1999/2000

LLICENCIAT EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

Pla d'Estudis de 1999.     Programes d'assignatures curs 1999-2000

·         Primer curs

·         Segon curs

·         Tercer curs

·         Quart curs

·         Cinquè curs

·         Optatives

Primer curs

Codi               Títol assignatura

3107AD0066    DRET DE L'EMPRESA (INTRODUCCIÓ AL DRET)

3107AE0009    INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT

3107AE0013    MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I

3107AE0008    HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL

3107AE0010    INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA

3107AE0017    SOCIOLOGIA

Segon curs

Codi               Títol assignatura

3107AE0001    COMPTABILITAT GENERAL

3107AE0005    ECONOMIA MUNDIAL

3107AE0011    INTRODUCCIÓ A L'ESTADÍSTICA

3107AE0014    MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA II

3107AE0015    MICROECONOMIA I

3107AE0007    HISTÒRIA ECONÒMICA D'ESPANYA

Tercer curs

Codi               Títol assignatura

3107AE0003    ECONOMIA DE L'EMPRESA I

3107AE0004    ECONOMIA ESPANYOLA I DE CATALUNYA

3107AE0006    ESTADÍSTICA I INTRODUCCIÓ A L'ECONOMETRIA

3107AE0012    MACROECONOMIA I

3107AE0016    SISTEMES FISCALS

                     

Quart curs

Codi               Títol assignatura

3107AD0001    COMPTABILITAT GENERAL I ANALÍTICA

3107AD0002    DIRECCIÓ COMERCIAL

3107AD0003    DIRECCIÓ FINANCERA

3107AD0004    ECONOMETRIA

3107AD0007    DRET LABORAL

3107AD0008    DRET MERCANTIL

3107AD0009    DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

Cinquè curs

Codi               Títol assignatura

3107AD0005    CONSOLIDACIÓ COMPTABLE

3107AD0006    DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I POLÍTICA D'EMPRESA

3107AD0010    DIRECCIÓ DE PRODUCCIÓ I OPERACIONS

Optatives

Codi               Títol assignatura

3107AD0014    ECONOMIA INDUSTRIAL

3107AD0018    MERCATS TURÍSTICS

3107AD0019    EMPRESA I MEDI AMBIENT

3107AD0024    INVESTIGACIÓ DE MERCATS

3107AD0026    AUDITORIA

3107AD0027    COMPTABILITAT PÚBLICA

3107AD0031    HISTÒRIA DE LES RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS

3107AD0036    DRET BANCARI

3107AD0038    MÈTODES MATEMÀTICS PER A L'ECONOMIA

3107AD0042    SOCIOLOGIA DE LES RELACIONS LABORALS

3107AD0043    SOCIOLOGIA DEL CONSUM

3107AD0044    MERCATS FINANCERS

3107AD0045    CREACIÓ D'EMPRESES

3107AD0046    MERCATS I ORGANITZACIONS

3107AD0047    POLÍTICA DE PREUS

3107AD0050    ANÀLISI ESTRATÈGICA SECTORIAL

3107AD0056    ANÀLISI I DIAGNÒSTIC DE PIMES

3107AD0060    CONTROL ECONÒMICO-FINANCER DE L'EMPRESA

3107AD0063    DRET LABORAL COL·LECTIU I DE LA PROTECCIÓ SOCIAL