Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

ADE 97/98

Contacte

Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials

Carrer de la Universitat de Girona, 10  mapa de situacio
17003 Girona
Tel. 34 972 418 040
Fax. 34 972 418 032
deg.economiques@udg.edu

 


 

Col·legi d'Economiestes

Administració i Direcció d'Empreses 1997/1998

LLICENCIAT EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
Pla d'Estudis de 1995.     Programes d'assignatures curs 1997-1998

· Primer curs

· Tercer curs

· Quart curs

· Optatives

Primer curs

Codi      Títol assignatura

100049   INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT GENERAL

100051   INTRODUCCIÓ AL DRET CIVIL I DRET CIVIL I PATRIMONIAL

100053   ECONOMIA MUNDIAL

100055   ESTADÍSTICA I

100057   MACROECONOMIA I

100059   MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA

100060   MICROECONOMIA I

100068   SOCIOLOGIA

100069   HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL

             

Tercer curs

Codi      Títol assignatura

200063   DIRECCIÓ COMERCIAL

200065   DIRECCIÓ FINANCERA

200066   ECONOMETRIA

200076   PLANIFICACIÓ ECONÒMICA DE L'EMPRESA

200081   ANÀLISI I PREVISIÓ DE LA CONJUNTURA ECONÒMICA

200086   COMPTABILITAT PÚBLICA

200093   DRET DE LA COMUNITAT ECONÒMICA EUROPEA

200107   ECONOMIA INDUSTRIAL

             

Quart curs

Codi      Títol assignatura

200064   DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I POLÍTICA D'EMPRESA

200077   ANÀLISI ESTRATÈGICA SECTORIAL

200078   CONSOLIDACIÓ D'ESTATS COMPTABLES

200079   LOGÍSTICA I DIRECCIÓ DE PRODUCCIÓ

200073   ECONOMIA DE CATALUNYA

Optatives

Codi      Títol assignatura

000083   MÈTODES ESTADÍSTICS PER L'EMPRESA

000084  ANÀLISI COMPTABLE SUPERIOR

000085   AUDITORIA

000088   COMPTABILITAT FISCAL

000089   HISTÒRIA DE LES RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS

000091   HISTÒRIA ECONÒMICA DE CATALUNYA

000094   MÈTODES MATEMÀTICS PER A L'ECONOMIA II

000095   MATEMÀTICA ACTUARIAL

000096   SOCIOLOGIA DEL TREBALL

000098   MERCATS FINANCERS

000099   CREACIÓ D'EMPRESES

000100   DISSENYS ORGANITZATIUS

000102   SOCIOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS

000104   SIMULACIÓ DE GESTIÓ

000106   TEORIA FINANCERA

000108   COMERÇ EXTERIOR

000113   ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT

000114   ECONOMIA DELS RECURSOS NATURALS

000117  ECONOMIA REGIONAL I URBANA

000122   HISTÒRIA DEL PENSAMENT ECONÒMIC

000123   ECONOMIA DE L'EMPRESA PÚBLICA

000124   ANÀLISI DE LA DESPESA PÚBLICA

000125   ANÀLISI DE LA TRIBUTACIÓ