Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

ADE 00/01

Contacte

Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials

Carrer de la Universitat de Girona, 10  mapa de situacio
17003 Girona
Tel. 34 972 418 040
Fax. 34 972 418 032
deg.economiques@udg.edu

 


 

Col·legi d'Economiestes

Administració i Direcció d'Empreses 2000/2001

LLICENCIAT EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES.

Pla d'Estudis de 1999.     Programes d'assignatures curs 2000-2001

·         Primer curs

·         Segon curs

·         Tercer curs

·         Quart curs

·         Cinquè curs

·         Optatives

Primer curs

Codi               Títol assignatura

3107AD0066    DRET DE L'EMPRESA (INTRODUCCIÓ AL DRET)

3107AE0009    INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT

3107AE0013    MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I

3107AE0008    HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL

3107AE0010    INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA

3107AE0017    SOCIOLOGIA

Segon curs

Codi               Títol assignatura

3107AE0001    COMPTABILITAT GENERAL

3107AE0005    ECONOMIA MUNDIAL

3107AE0011    INTRODUCCIÓ A L'ESTADÍSTICA

3107AE0014    MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA II

3107AE0015    MICROECONOMIA I

3107AE0007    HISTÒRIA ECONÒMICA D'ESPANYA

Tercer curs

Codi               Títol assignatura

3107AE0003    ECONOMIA DE L'EMPRESA I

3107AE0004    ECONOMIA ESPANYOLA I DE CATALUNYA

3107AE0006    ESTADÍSTICA I INTRODUCCIÓ A L'ECONOMETRIA

3107AE0012    MACROECONOMIA I

3107AE0016    SISTEMES FISCALS

                     

Quart curs

Codi               Títol assignatura

3107AD0001    COMPTABILITAT GENERAL I ANALÍTICA

3107AD0002    DIRECCIÓ COMERCIAL

3107AD0003    DIRECCIÓ FINANCERA

3107AD0004    ECONOMETRIA

3107AD0007    DRET LABORAL

3107AD0008    DRET MERCANTIL

3107AD0009    DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

Cinquè curs

Codi               Títol assignatura

3107AD0005    CONSOLIDACIÓ COMPTABLE

3107AD0006    DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I POLÍTICA D'EMPRESA

3107AD0010    DIRECCIÓ DE PRODUCCIÓ I OPERACIONS

Optatives

Codi               Títol assignatura

3107AD0013    TEORIA FINANCERA

3107AD0015    INTRODUCCIÓ AL SECTOR PÚBLIC

3107AD0016    ECONOMIA REGIONAL I URBANA

3107AD0017    JOCS I INFORMACIÓ

3107AD0020    EMPRESA PÚBLICA

3107AD0025    ANÀLISI COMPTABLE SUPERIOR

3107AD0029    COMPTABILITAT DE GESTIÓ

3107AD0032    HISTÒRIA DEL PENSAMENT ECONÒMIC

3107AD0036    DRET BANCARI

3107AD0037    INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA I POLÍTIQUES COMUNITÀRIES

3107AD0039    MATEMÀTICA ACTUARIAL

3107AD0040    MATEMÀTICA DE LES OPERACIONS FINANCERES

3107AD0041    ESTRUCTURES ORGANITZATIVES

3107AD0042    SOCIOLOGIA DE LES RELACIONS LABORALS

3107AD0045    CREACIÓ D'EMPRESES

3107AD0048    SIMULACIÓ DE GESTIÓ

3107AD0049    COMERÇ EXTERIOR

3107AD0050    ANÀLISI ESTRATÈGICA SECTORIAL

3107AD0052    ESTRATÈGIES INTEGRALS DE QUALITAT

3107AD0055   CONTROL DE GESTIÓ

3107AD0058    COMERÇ ELECTRÒNIC I EMPRESES VIRTUALS

3107AD0061     POLÍTICA FINANCERA DE L'EMPRESA