Consell Social

Tecnologia, Ciències de la Naturalesa i de la Salu

Premis en la categoria de treballs de recerca en Tecnologia, Ciències de la Naturalesa i de la Salut

Títol del treballEl transportador de càrrega automàtic
Nom i cognoms Marc Coll Padrosa
Centre IES Bosc de la Coma
Títol del treball La publicitat dels productes làctics funcionals i la salut cardiovascular
Nom i cognoms Ana Ricart Hernández
Centre Montessori-Palau
Títol del treball Anàlisi de la mobilitat en el barri de Montjuic de la ciutat de Girona
Nom i cognomsMarc Boix Bruguera
Centre IES Jaume Vicens Vives
Títol del treball Sistemes de suspensió aplicats al món de la bicicleta
Nom i cognoms Oriol Alamilla Font
CentreEscorial
Títol del treball Desenvolupament pràctic d'un sistema d'il·luminació d'alt rendiment
Nom i cognoms Eloi Cortada Vallicrosa
Centre IES Ramon Turró i Darder