Escola Politècnica Superior

Fundació Mas Badia

Fundació Mas Badia


Fundació Mas Badia

La Fundació Mas Badia és una estació experimental agrícola que té com a objectiu la realització d’activitats d’experimentació agrícola que permetin orientar i millorar l’agricultura de les comarques gironines. Es tracta d’un centre consorciat amb l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries i en el seu Patronat hi ha una àmplia representació tant d’institucions com del mateix sector productiu. Per assolir els seus objectius, la Fundació Mas Badia disposa d’una finca de 30 hectàrees amb diverses instal·lacions i infraestructura d’un sòlid equip humà dedicat a les activitats de r+D agrària, més concretament, a la recerca, el desenvolupament i la transferència de resultats en les àrees de fructicultura, conreus extensius, protecció de conreus, agrometeorologia i irrigació i espècies forestals de creixement ràpid, àrees orientades als tres productes agrícoles següents: fruita, conreus extensius i pollancres.