Centre de Recerca d'Història Rural (CRHR)

Xarxes temàtiques

Contacte

Centre de Recerca d'Història Rural

Plaça Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Tel. 972 41 89 45
Fax: 972 41 82 30

dir.irh@udg.edu

Xarxes temàtiques

XARXA TEMÀTICA D'HISTÒRIA RURAL


La creació (l’any 1994) i consolidació d’una Xarxa Temàtica d’Història Rural, coordinada per Rosa Congost, investigadora principal del Grup d’Història de les Societats Rurals de la Universitat de Girona, ha significat un pas important per consolidar els intercanvis i les relacions preexistents entre els diferents grups de recerca de les universitats que la integren (Universitat de Girona, Universitat Autònoma de Barcelona i les universitats de Barcelona, Lleida, Vic, les Illes Balears, Còrdova, Santiago de Compostel·la i Pisa).

Des de la seva creació, la Xarxa ha posat un èmfasi especial a estimular la recerca dels diversos grups al voltant d’alguns temes comuns per tal d’avançar en la línia dels estudis d’història comparada. Igualment, s’ha dedicat a planificar diverses activitats conjuntes (reunions dels seus membres i seminaris internacionals d’història rural) per posar en comú i donar a conèixer els resultats de les seves investigacions.

La Xarxa Temàtica d’Història Rural ha comptat amb finançament de la Generalitat de Catalunya de manera continuada des de l’any 1994, excepte en el darrer període, a causa de la manca de convocatòries de renovació.

Xarxa Temàtica d’Història Rural

Convocatòria de 2004

Organisme convocant: Generalitat de Catalunya (Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació)

Referència: 2004/XT/00025

Coordinadora: Rosa Congost Colomer

Universitats implicades: UdG, UAB, UdL, UVic, UIB, UCO, U. Pisa, U. de Santiago i UB

Data d'inici: 2005

Data de finalització: 2006

Import concedit: 6.600,00 €

Xarxa Temàtica d’Història Rural

Convocatòria de 2002

Organisme convocant: Generalitat de Catalunya (DGR i DURSI)

Referència: 2002/XT/00076

Coordinadora: Rosa Congost Colomer

Universitats implicades: UdG, UAB, U. Studi de Pisa, UIB, UCO, UdL i UVic

Data d’inici: 2003

Data de finalització: 2004

Import concedit: 5.850,00 €

Xarxa Temàtica d’Història Rural

Convocatòria de 2000

Organisme convocant: Generalitat de Catalunya (DGR i DURSI)

Referència: 2000/XT/00069

Coordinadora: Rosa Congost Colomer

Universitats implicades: UdG, UAB, U. Studi de Pisa, UIB, UCo, UdL i UVic

Data d’inici: 2001

Data de finalització: 2002

Import concedit: 3.606,07 €


XARXA TEMÀTICA INTERREGIONAL RESOPYR (Ressources-Sociétés-Pyrénées)

Organisme convocant: Generalitat de Catalunya (ajuts per al desenvolupament de xarxes temàtiques interregionals, XTI, en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus)

Convocatòria de 2000

Referència: XTI2000-DGR

Coordinador de la Xarxa a Catalunya: Lluís To Figueras

Universitats implicades: Universitat de Girona, Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Lleida, Universitat de Saragossa, Universitat Pública de Navarra, Universitat de Tolosa - Le Mirail (Midi-Pyrénées) i Universitat de Perpinyà (Llenguadoc-Rosselló)

Data d’inici: 2001

Data de finalització: 2002

Import concedit: 3.005,06 €