Centre de Recerca d'Història Rural (CRHR)

Grup recerca consolidat

Contacte

Centre de Recerca d'Història Rural

Plaça Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Tel. 972 41 89 45
Fax: 972 41 82 30

dir.irh@udg.edu

Grup de recerca consolidat

GRUP DE RECERCA CONSOLIDAT: GRUP D'HISTÒRIA DE LES SOCIETATS RURALS

El Grup d’Història de les Societats Rurals desenvolupa la seva activitat en el marc del Centre de Recerca d’Història Rural (Institut de Recerca Històrica) de la Universitat de Girona. Aquest grup, integrat per historiadors d’àrees diferents, compta a les seves espatlles amb més de deu anys de dedicació a l’estudi de la història de les societats rurals des d’una perspectiva interdisciplinària, de llarga durada i d’història comparada.

 


2014


Organisme convocant: Generalitat de Catalunya (AGAUR)
Nom del grup de recerca: Grup d’Història de les Societats Rurals
Referència: 2014SGR 684
Investigadora principal: Rosa Congost Colomer
Nombre de membres: 12
Dates d’inici i finalització: 2014-2016


Organisme convocant: Generalitat de Catalunya (AGAUR)
Nom del grup de recerca: Renda feudal i fiscalitat a la Catalunya
baixmedieval
Referència: 2014SGR 1154
Investigadora principal: Pere Orti Gost
Nombre de membres: 9
Dates d’inici i finalització: 2014-2016

 2009


Organisme convocant: Generalitat de Catalunya (AGAUR)
Nom del grup de recerca: Grup d’Història de les Societats Rurals
Referència: 2009SGR 0714
Investigadora principal: Rosa Congost Colomer
Nombre de membres: 22
Dates d’inici i finalització: 2009-2013


 ESMENES PRESENTADES A LA LLISTA CARHUS+ (febrer 2011)

 

DOCUMENTACIÓ GENERADA PEL GRUP D’HISTÒRIA DE LES SOCIETATS RURALS A PARTIR DE LA DARRERA CONVOCATÒRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE RECONEIXEMENT DE GRUPS DE RECERCA A CATALUNYA (DOGC del 25 de novembre de 2008, núm. 5265).

 

Formulari de la sol·licitud presentada pel Grup d’Història de les Societats Rurals.

 

Memòria presentada pel Grup d’Història de les Societats Rurals.

 

Resolució de la convocatòria.

 

Informes proporcionats per l’AGAUR al grup de recerca d’Història de les societats Rurals. D’aquest informe es pot deduir que el grup no ha estat considerat com a grup de recerca en Història.

 

Recurs de reposició contra la decisió de l’AGAUR, presentat el juliol del 2009.

 

Annex que acompanya el recurs de reposició amb la documentació addicional que recolza els arguments.

 

Carta-informe  enviada al Director General de Recerca, a petició seva després d’una entrevista,  on es torna a insistir que el grup d’Història de les societats rurals és un grup de recerca en Història.

 

Còpia de la carta del Director General de Recerca al Director de l’AGAUR on li remet la carta-informe anterior. Demana una nova avaluació del grup i que, a l’espera d’aquesta, “mantingui en suspens la proposta de resolució”.

 

Resolució de la Direcció General de Recerca de la Generalitat on es reconeix el grup d'Història de les Societats Rurals com a grup de recerca consolidat en l'àmbit d'Humanitats.

 

 


Documentació generada per la convocatòria d'un centre de recerca d'història de Catalunya (CRIsCAT)

Avantprojecte presentat CRIsCAT

Resolució de l'AGAUR

Informe AGAUR sobre l'avantprojecte presentat

Recurs reposició CRIsCAT

Contenciós CRIsCAT

Carta del grup d'historia rural al Director General de Recerca

Carta de 17 grups de recerca al Director General de Recerca


 

Ajuts per potenciar i donar suport als grups de recerca (convocatòria de 2005)

Organisme convocant: Generalitat de Catalunya (DURSI)
Nom del grup de recerca: Grup d’Història de les Societats Rurals
Referència: 2005SGR 00085
Investigadora principal: Rosa Congost Colomer
Nombre de membres: 26
Dates d’inici i finalització: 2006-2008

 

Ajuts per potenciar i donar suport als grups de recerca (convocatòria de 2002)

Organisme convocant: Generalitat de Catalunya (DURSI)
Nom del grup de recerca: Grup d’Història de les Societats Rurals
Referència: 2002SGR 00096
Investigadora principal: Rosa Congost Colomer
Nombre de membres: 18
Dates d’inici i finalització: 2003-2005